You are viewing a single comment's thread from:

RE: STEEM: A Cashcow In Disguise? (clickbait)

in #story β€’ 2 years ago

You know what the price for whatever is for everybody different , happy twintigtwintig leuke smashhhy I wens je een lief jaar, met rottweiler πŸ˜‰

Sort: Β 

Nee, toch maar niet een pratende hond.
Als we ooit ruzie krijgen vertelt ie al m'n meest intieme geheimen door.